DEVALUACIÓN DEL TÍTULO EGA, DEVALUACIÓN DEL EUSKERA


http://www.eitb.com/noticias/sociedad/detalle/543442/urgel-anuncia-homologacion-ega-quien-haya-cursado-modelo-d/

Si la oposiciòn en el Parlamento Vasco, y los que no están en él, el profesorado del modelo D y la comunidad educativa permiten esto sin montar una verdadera “revuelta”, tendremos lo que nos merecemos:

“El Gobierno Vasco espera poner en marcha en el curso 2011-2012 el proceso para conceder titulaciones homologadas de euskera a los alumnos del ‘modelo D’, es decir, aquellos que estudian íntegramente en esta lengua, sin necesidad de que se sometan a exámenes específicos para las acreditaciones oficiales de conocimiento del euskera.”

Deia dice: “Por un lado, los alumnos que hayan realizado todos sus estudios en euskera antes de ingresar en la universidad o los que hayan cursado sus estudios superiores en esta lengua, recibirán un título acreditativo que será, según aseguró Urgell, equivalente al EGA- prueba que certifica un nivel alto de euskera tanto hablado como escrito-.”


El EGA corresponde al nivel C1 del Marco de Referencia Europeo

A falta de una información más exacta, lo que parece claro es que dan por hecho que quien estudia en el modelo D, y solo en el modelo D (me imagino que La escolaridad obligatoria más la postobligatoria no universitaria), ya tiene un nivel C1 del euskera. Por tanto se les dará un certificado equivalente al EGA.

Realmente se trata de una jugada que traerá otras consecuencias insospechadas. Probablemente también regalen el titulo B2 del euskera -si, ese que no superaba el 30% del alumnado del modelo D- al finalizar la escolaridad obligatoria, con lo que se terminò el problema del bajo nivel de euskera de nuestro sistema educativo: certificados para todos los del modelo D! Por qué no para los del B que estudian todo en euskera (sic) y viven en una zona más vascófona o hablan con sus abuelos y practican más el euskera que los del D de La Rioja Alavesa, por ejemplo?


http://www.isei-ivei.net/cast/pub/B2CAST.pdf

Hace años que algunos pedían tamaña barbaridad, confundiendo estudiar en una lengua con dominarla, pero nadie hasta ahora había osado regalar los titulos.

Mucho menos desde que se publicaron las evaluaciones de los niveles B2 y B1 y se puso de manifiesto que, en el mismo modelo D, no es oro todo lo que reluce con respecto a los niveles de euskera que el alumnado alcanza.
A pesar de ello, el tridente PP-CCOO-PSE ponía todo en duda por si acaso

SOLO HARÉ UNA PREGUNTA: ¿POR QUÉ NI LA MITAD DEL ALUMNADO DEL MODELO D QUE SE PRESENTA A LA PRUEBA EGA LA APRUEBA?

¿Será por pura “maldad” de los tribunales examinadores? Gorka dice que es por el modelo de examen TAMBIÉN. Puede ser, pero no será por su nivel de euskera? Recomiendo releer arriba las competencias que se deben poseer en el nivel C1.

No tengo los datos oficiales, en poder del Servicio de Euskera del Departamento de Educaciòn, pero reproduciré las palabras de Abel Ariznabarreta, Viceconsejero de Educaciòn a la sazón, a ARGIA y del sindicato LAB:
D ereduan ikasi izanak ez du EGAren pareko gaitasun mailarik garantizatzen. Diogunaren adierazgarria da EGA azterketa egiten duten D ereduko ikasleen erdiak baino ondotxoz gutxiagok lortzen dutela agiria.” Hala dio Abel Ariznabarretak, eta bat dator LAB sindikatuko irakaskuntza alorreko Belen Zabala ere: “Gaur egun dauden ereduek ez dute inolaz ere bermatzen ikasketak bukatzean euskara maila egokia lortuko denik. Honek eztabaida luze bat behar luke eta zalantzarik gabe ereduen berrantolaketa bat.”
http://www.argia.com/argia-astekaria/1924/ega-21-urte-euskararen-gaitasuna-aitortzen/osoa

Tanto Abel Ariznabarreta como Belen Zabala dicen que el estudiar en el modelo D no garantiza una competencia lingüistica del nivel de EGA y que la prueba es que mucho menos de la mitad del alumnado del modelo D que se presenta a la prueba EGA consigue la certificación. Además los modelos actuales no garantizan la consecución de un nivel de euskera adecuado y habría que reestructurarlos.

Estoy de acuerdo con ambos.

Estamos, no solo ante una devaluaciòn del certificado EGA, sino ante una auténtica devaluación del euskera. ¿Preocupados por los niveles de euskera del alumnado? Se regala el título y asunto arreglado. En vez de preocuparse por el escaso nivel de euskera adquirido por los alumnos/as de los sacrosantos modelos lingüisticos, en vez de reforzar el modelo D el modelo trilingüe propone más horas de castellano… Y además les dan el certificado C1 al terminar. Yo no lo entiendo.

Y no conozco ningún colegio alemán, francés o inglés donde, por cursar los estudios, regalen una certificación lingüistica de nivel B1, B2, C1… Advanced, First o cualquier otro. El alumnado se tiene que presentar al examen correspondiente. Hasta en los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid se tienen que presentar al examen del certificado correspondiente.

Anuncios

27 comentarios sobre “DEVALUACIÓN DEL TÍTULO EGA, DEVALUACIÓN DEL EUSKERA

 1. DBH ikasketak D eredu batean, batx. edo LH D eredu batean eta unibertsitateko zenbait irakasgai euskaraz… Unibertsitateko zenbait irakasleren esku ebaluatzea ikasleak komunikatzeko nahikoa gaitasun erakutsi duen ala ez? Aljebra, anatomia, psikologia euskaraz gainditzeko unibertsitatean ez litzateke halabeharrezkoa, gutxienez, C1 maila bat?

  Kontua da ez gaudela egoera normalizatu batean, jakina. Bestela erantzuna baiezkoa izan beharko litzateke.

  Baina EGA proban hainbeste “ez gai” agertzea azterketaren diseinuren ondorio ERE bada. Azpiegitura arazoak saihesteko antolatu zuten zorioneko “Atariko proba”, ez hobeto ebaluatzeko. Urteroko milaka ikasleen uholdea arazo larria kultura sailerako…

  Bide batez, zergatik kultura sailerako eta ez hezkuntza sailerako? Neurri honekin, bide batez, patata beroa beste sail batera botatzen da…

 2. Ez diat uste patata konturik dagoenik hemen, ondo koordinatutako jokaldia iruditzen zaidak. Ez gaien arazo nagusia ez da azterketa motel, euskara maila baizik! Baina berehala konponduko ditek, hala!

 3. Gorka, nik ulertzen dudanez ez zaie unibertsitarioei bakarrik maila aitortuko. Bestalde, psikolgia euskaraz gainditzeko agian ez du hitz bat ere ez gurutzatu irakaslearekin eta beraz honek ez daki ezer ikaslearen ahozko trebetasunei buruz. Ez diat hitzegingo idatziari buruz, baina hizkuntza idatzia-C1 mailan menderatzen ez duena penkatzen al dute psikologian kasu? Enfin…

 4. Unibertsitateko klaseak ematen ditut euskeraz. Ikasle batzuk ez da gai ez direla soilik gai profesionalak euskeraz jorratzeko, solasaldietan ere maila makala azaltzen dute. Beraz EGAren baliokidea lortuko dute eta bere eguneroko lanbideetan sekula ez dute erabiliko eta egiten dutenean gaizki. Euskerare etorkizuna beltz!

 5. Bai Gorka i. M., hori da nik ikusten dudana ere. Unibertsitatea ez da EGA tituluaren azterketa batzordea. Euskaraz gaizki moldatzen diren D ereduko ikasleak, murgiltze-ereduen arazoa zuzentasun eskaseko jarioarena da, asko dira. Ikusi nahi nituzke beraien idazlanak eta entzun euskaraz hitz egiten. Okerrena zera da: kaltetuenak beraiek izango direla, EGAren debaluazioa beraiek sufrituko dute. Hizkuntz-zertifikazioek errekonozimendurik ez badute, enpresa, erakunde eta gizartearen aldetik, ez dute baliorik.

 6. Nik uste dot EGA gaz jarduera ekonomiko bat sortu dabela, izan be, maila gero eta handia eskatu, euskaltegiek gero eta bezero gehiago daukie. Dirua lortzea da helburu nagusia ez euskera hobetzea, nik ezagutzen dot jende asko erderako kurtsoak behar ebana ze ez zan gauza erderaz egiteko, egun osoan eukeraz pentsetan, goizetik-gabera, ametzetan be euskeraz egiten ebanak, eta nork emon eutsien horreri EGAko agiria?, inork be ez, pixka bat desorekatua dago dana eta zilegitasun osoa ez dago inon be ez. Orain emoten badeutse EGAko azterketa meresi ez dabenari, ze koño!, ni ez naz arritzen aurretik ikusi dodanagaz , bizi guztia euskeraz egiten dabenari, eukaldun zaharrari, hain zuzen be, ez badeutsie emoten, Ze arraio!, zelan harrituko naz ba!, edozer gerta leike.

 7. Ez dakit Kos nahita egin duzun akatsez jositako idatzizko testu hau baina ez zenuke EGA gaindituko berarekin. C1 mailak eskatzen duena eskatzen du eta hori da zertifikatzen dena, jatorrizko hiztuna izan ala ez. Gauza bat da euskraz hitzegitea eta beste bat Markoak eskatzen duen modura menderatzea. Hemen uzten dizut adierazpen idatziari dagokiona:
  C1 IDATZIZKO ADIERAZPENA Orokorra: gai da testu argiak eta ongi egituratuak idazteko, gai orokor
  gehienei buruzkoak, ideia nagusiak nabarmenduz, nolabaiteko zabaltasunez.
  Eta gai da, bestalde, bere ikuspegiari eusteko ideia osagarriak eta adibide
  egokiak emanez, eta amaieran ondorio egokiak atereaz.
  1- Gai da prozedura bat argi eta zehazki azaltzeko (arauak, jarraibideak,
  argibideak,…).
  2- Gai da asmatutako deskribapen eta sormenezko testu argiak, xeheak eta
  ongi egituratuak idazteko, estilo sinesgarria, pertsonala eta naturala
  erabiliz, idatziaren hartzaile izango den irakurleari egokitua.
  3- Gai da esperientziak, sentimenduak eta emozioak azaltzeko, lexiko
  aberatsa eta zehatza erabiliz.
  4- Gai da testu konplexuak eta tekniko-dibulgatiboak laburtzeko, eskema
  edo laburpenaren bidez, batez ere testuak bere espezialitatekoak badira,
  ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereizita.
  5- Gai da azalpen argiak (txostenak, eremu akademikoari lotutako
  idatziak…) eta ongi egituratuak idazteko, gai konplexuei buruzkoak,
  ideia nagusiak nabarmenduz.
  6- Gai da bere eta besteen ikuspegiari buruzko azalpenak nolabaiteko
  zabaltasunez emateko, eta bere ikuspegiari eusteko, ideia osagarriak eta
  adibide egokiak emateko ere bai.
  7- Gai da bere eta besteen ikuspegiari buruzko azalpenak erabateko
  xehetasunez emateko, eta bere ikuspegiari eusteko, ideia osagarriak eta
  adibide egokiak emateko ere bai.
  8. Gai da idatziz argudiatzeko, gai orokor gehienei buruz, aldeko eta
  kontrako argudio zehatzak emanez, hedabideetan, Interneten eta
  Administrazioarekiko harremanetan.

 8. Eskerrik asko azalpenak emoteagaitik C1-ren inguruan, baina, zertarako hainbeste eskakizun?, zuk ulertu nozu, EGA ez euki arren. Beharrezkoa da maila hain altu jartzea?, nik ez dot esaten EGA emon behar dana debalde, baina hain zorrotzak ezin gara jarri behar; besteak beste, euskerari kalte egiten deutsolako; adibidez, jendeak EGA atarata eta gero ez dau jarraitzen euskeraz hitz egiten gorroto daualako hainbeste ikastearren. Gainera, EGA daukanari ez deutsie jarraitzen urte bi pasauta ea gai dan, ahaztu egin dakikeo eta jarraitzen dau bere lanean hiztegiari ostika euskaldunzahar bat bezala, baina EGA ikas-agiriagaz. Edozein ikuspuntu jarri neike Josesierra, eta guztiatik ikusten dot gauza bera; hau da, EGA-ko tituluagaz jarduera ekonomiko bat sortu dabela, gustau jatzun ala ez.
  Amaitzeko hitzegitea, uste dut dala hitz egitea. Danok egiten dogu akatsak baina inorenak beti emoten dau okerragoak dirala, hurrengokoan, mesedez, ez ebai eta erantsi, emon zeure irtizia, niretzat garrantzi handiagoa dauka .

  1. Oingoan nire herrian ulertzen dan euskeran idatzikotzut eta ikusukosu zertako. Zuk ulertzen nozu ezta? Eta pentzetan dozu Aiako udaletxean, Oiongo eskolan edo Elizondoko Caja Laboralean ulertukostiela idazten dotena? Lortu neike lan bat holango erri baten nire euskera ulergarriagaz? Nok erabakiko deu zer dan ulergarria eta zer ez? Bakotxak bere azterketa egingoste? Ba horrretarako asmatu ziren zertifikaziñoak, EGA eta besteak, mundu osoan. Maila altua dala EGA? Hori beste diskusiño bat da. Ba eskatu beste bat zure enpresa edeo dana dalakoan. Baña ez doaz ulertzen zure bi ideia: Bat, zelan egingo leuskio zertifikaziñoak erregalatzeak mesede euskerari eta, bestea, ze ardure deko jarduera ekonomikoa izatea zertifikaziñoa? Zerbitzu bat eskeintzenbadotzue edozein enpresatan kobreu egin beharko deurie ezta?
   EGA dekonari ez dotsiela errebalida eiten bi urte barru…eta injenierua danari bez!
   Euskaldunok zergaitik ixen behar gara besteak baino gitxiago? Irakasle izateko edo aurrezki kutxako langilea, bardin doste, euskera urlergarria bakarrik eskatu behar bada, ez kontau nigaz.

 9. Me parece interesantísimo tu post y lamento no poder entender el euskera para entender los comentarios que se han hecho. Decirte que soy profesora de Llengua i literatura catalanes en la ESO y que por aquí ya hace bastante tiempo que se regalan los títulos de Nivel C a aquellos estudiantes que acaban 2º de Bachillerato. Esta situación se está dando desde finales de los 90, cuando se decidió que todo alumno que hubiera finalizado la secundaria postobligaria a partir de 1992, poseía automáticamente una titulación en lengua catalana de nivel C. La paradoja era que aquellas personas adultas ya que necesitaban esa titulación para acceder, la mayoría, a determinados trabajos dentro de la administración, que no habían estudiado en catalán, tenían que prepararse en los cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística para conseguir un Nivel C, que era especialmente duro, sobre todo en la fase oral. Pero aquellos que, en principio, tenían que ser capaces de acreditar sin problemas ese nivel por haber estado escolarizados en esta lengua desde la educación infantil, se les consideraba sin más aptos. Lo cual, como bien dices, es una falacia, porque no es lo mismo haber estudiado catalán y en catalán hasta los 18 años que poder acreditar conocimientos suficientes para aprobar un nivel C. El agravio comparativo con los alumnos de los cursos de catalán para adultos era de juzgado de guardia. Además, con la minimización de contenidos a que se ha visto sometido nuestro sistema educativo, los alumnos que actualmente cursan el bachillerato en Cataluña no ven en ninguna etapa de la educación secundaria temas de historia de la lengua y sólo de refilón cuestiones de fonética, que son una parte importante del examen de nivel C. Tampoco nadie les somete a la durísima prueba de catalán oral de este nivel. Si a esto se le añade que en los colegios privados se pasan la ley por el arco del triunfo y reparten el currículum básicamente entre castellano e inglés, que los alumnos de 2º de bachillerato de estos centros sean declarados aptos en el nivel C de lengua catalana es una broma de mal gusto. Pero así es, nos guste o no. Las lenguas propias y cooficiales, como el euskera y el catalán, pierden, y me temo que van a seguir perdiendo, consideración, atendiendo a la realidad de nuestro sistema educativo, con sus Planes Bolonia, etc. Y no quiero pensar en lo que previsiblemente está por llegar a partir de las próximas elecciones generales.

   1. La pena es que los actuales universitarios no dan cuenta del boomerang que supondría el regalo de títulos. Una certificación vale lo que vale su credibilidad. Si el empleador privado tiene dudas, hará sus propios exámenes o exigirá un título creibe. Pero yo creo que el objetivo final de este regalo de C1 es la administración. Esto supondría tener muchísimos profesores, técnicos etc. que se presenten a plazas públicas y ocupen puestos con exigencia de euskera sin necesidad de pasar ningún filtro. Al final quién perderá? El que realmente tiene la competencia lingüistica, ya que gente incapaz de hacer un informe, redactar una noticia o dar una clase en euskera correcto ocupará su plaza.

 10. 1. nik ez dot esaten oparitzea mesede egingo deutsola euskerari, guztiz kontrakoa, zorrotzegi jartzea kalte egiten deutsela.
  ze ardure deko jarduera ekonomikoa izatea zertifikaziñoa?, zertifikañoan eskatu zeunzkie: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 maila. Maila 9 da 0 baino gatzago, eskatzen badogu 9. mailako zertifikaziñoa, jendeari gehiago kostauko jako ataratea eta orduan euskaltegiek bezero gehiago eukiko dabe. Ze jendeak behar dau EGA administrazioan sartzeko.
  Ez dakit, agian, Cristinak esandakoa aldatu nau pentsateko modua, ulertzen deutsut, euskerea arriskuan jartzen dau tituluak oparitzeak, baina kataluñan katalanez entzuten da eta hemen…..
  Mila esker Josu nire azalapenak emoteko aukera emoteagaitik, ondo izan.
  Muchas gracias Cristina por participar.

 11. Mira, estoy muy de acuerdo con este futuro decreto por varias razones:
  – Llevo toda la vida estudiando en euskera, he pasado por la ikastola, después por el instituto y por último por la universidad estudiando siempre en el modelo D. ¿Crees que debo acreditar mi dominio del euskera? Lo he acreditado con creces, con miles de pruebas durante toda mi vida.
  – Si estas de acuerdo en acreditar el dominio de una lengua, exige una acreditación del castellano.
  – El nivel de exigencia del EGA llega a ser totalmente exagerado, y los cambios realizados por Euskaltzandia aberrantes. (lehen: seiretan, orain:seietan)

  Muchos como yo, no entendemos esta situación.

  1. Como comprenderás Liher, no estoy de acuerdo contigo. Una certificación lingüistica debe acreditarse ante una agencia homologada, con pruebas homologadas y controladas y corregidas por correctores controlados.
   Tu no has acreditado nada en ninguna ikastola, colegio o universidad pro muchas pruebas en euskera que hayas hecho, porque no conocemos ni como eran, ni lo que exigían ni quienes las corrigieron. Puedes saber mincluso más euskera que quienes consiguen el certificado C1 (EGA en el euskera) pero no tienes el certificado si no lo haces como lo he dicho. Esto es para todos los certificados homologados por Alte en Europa. Nadie te regalará un certificado de estos en inglés por haber estudiado en el Colegio Inglés. Punto.

 12. Bizitza guztia ikastola batean ikasi det, institutoan ere, eta lotsagarria iruditzen zait EGA edukitzeko beste azterketa bat egin behar izatea. Lehenik, nahiz eta EGA aprobatu, inork ez du kalean horrela hitzegiten, eta horrela hitzegitea nahi badute (ez, mesedez…) ikastoletan erakutsi dezatela behar den bezala. Eta ez dezu egia esan. Catalunyan institutoa bukatu arte catalanez ikasten badezu, C maila daukazu, oposizioetarako eskatzen duten altuena, eta hori zentzuzkoa da. Nik distantziaz ikasten hasi nintzen eta A maila daukat, baina kalean hitzegiten den bezala, ez EGA-k eskatzen duen jesukriston euskera pedante hori.

  1. Joau, zuri lotsagarria iruditzen zaizuna niri normalena iruditzen zait: zertifikatu bat lortzeko azterketa egin behar izatea. Ez dakit konturatzen zaren EGA edukitzeagatik, edo Ingelesaren Advance, adibidez, ez duzula ETBko edo BBCko esatarien antzera hitzegin behar. Ez dakit nondik atera duzun ideia hori baina errepasatu C mailak adierazten duen MCERean. Catalunyari dagokionez, egia da han erregalatzen dutela 2008tik titulua eta negargarria iruditzen zait:
   “Certificat de nivell de suficiència de català (C). Títols, diplomes i certificats que es consideren
   equivalents
   4.1 Títols de l’ensenyament reglat no universitari.
   – Títol de graduació en educació secundària (ESO) sempre que s’hagin cursat a Catalunya almenys tres cursos qualssevol de primària i tota l’ESO i s’hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats (*). Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d’educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d’Innovació.
   (*) Aquesta equivalència és d’aplicació a partir del curs 2007-2008 (no té caràcter retroactiu, d’acord amb el que estableix la Disposició final primera de l’Ordre VCP/17/2008, de 14 de gener (DOGC 5057, de 28 de gener).”

   Hainnzuzen ere, hauxe da nire postean kritikatzen dudana, erregalatze horrek euskara debaluatuko luke.

 13. Barkatu baina ez da 2008-tik, askoz lehenagotik da. Ezin dizut esan urtea, baina oposizioetara aurkeztu naizenean informazio guztia esaten zizuten eta pasa den mendeko azken urteetatik egiten da. Catalunyan 6 urte egon naiz bizitzen. Kalean hitzehiten den bezala itzultzen dituzte filmak telebistan. Hemen, berriz ere, jesukriston pedantea da dena eta beste gauz bat ikusteko gogoak sartzen zaizkit. ¿Tituloa erregalatzea? Barkatu, baina bizitza guztia hizkuntza bat ikasten eta hitzegiten egotea titulo hori edukitzeko ez da inolaz ere erregalu bat. Alderantziz, lana da. Eta irakasleek gaizki egiten badute, ez da gure errua. Nik alderantziz ikusten det. Euskera gaur egun debaluatuta dago EGA-ri “esker”.

  1. Nik Josu datuak ditut, 2004ean D ereduko ikasleen %30ak ez zuen B2 maila gainditu ISEI-k eginiko ebaluazioan (argitaratuta dago). Niei bizitza guztiarenak ez dit ezer esaten, iksale gehiegi ezagutzen ditut euskaraz ikasi eta maila nagargarria dutenak. Zertifikazioak azterketaz irabazi behar dira. Hau da nire iritzia eta kitto.

 14. Sistemaz aldatu behar dela argi dago, ze euskera GAUR EGUN debaluatuta dago. Ikasle gehiegi daudela euskeraz ikasi dutenak eta maila negargarria dutela? Ba berriz, ere, irakasleen errua, ez ikasleena, baina argi dago gaizki doala orain arte izan degun sistemagatik. Nik katalanez hitzegiten jakin gabe Catalunyan telebistan dena ulertzen nuen. Hemen, euskeraz, ez. Euskera batu oso pedantea sortu dute. Generalitatera deituz jakin dezaket ze urtetatik ematen duten tituloa katalanez ikasi badezu zure lanari esker, ez erregalu bat bezala. Eta gainera ez det azterkeetan sinisten eta gero eta garrantzi gutxiago ematen zaie. Hau da nire iritzia eta kitto.

 15. Catalunyan hasiera batean 1992-tik, BUP bukatu arte katalanez ikasi badezu, C maila daukazu, baina hori aldatu da eta 1979-tik (1979!!!!!!) batxiller osoa katalanez ikazi zutenak orain C maila daukate bere lanagatik, ez erregalu bezala. Hau esan didate telefonoz Direcció General de Política Lingüística-k. Euskadin eta Catalunyan bizi izan geranak badakigu Catalunyan hizkuntzaren agoera hemen baino askoz hobeto dagoela, beraz zerbait ikasi beharko genuke orain arte EGA-ri “esker” (eta gure ikastolei esker) euskera dagoen bezala badago. Aldaketak behar dira, eta asko pozten naiz aldakenta hontaz.

  Beno, beste bat arte.

 16. Nire esku balitz, euskarazko arau batzuk SINPLIFIKATUko nituzke (adibidez: orduak nola idatzi, hitz elkartuak…). Oso nahasgarriak dira eta euskararen zabalkunderen oztopo da. Hitz “purista” batzuk baztertuko nituzke.

  Bestalde, D ereduko Batxilergoa bukatzean B1 emango nuke, eta unibertsitatean bukatzean B2.

  EGAren “iraungipena” 10 urterako emango nuke, automatikoki B2 izatera igaroz.

  Euskaraz betidanik ikasi edo aritu direnentzat EGA eskatzea bidegabea dela uste dutenentzat hurrengoa esango nieke: benetan maila ona balute, erraz gainditu beharko luketela. Onek suposatzen dut euskarazko film edo nobela bat irakurtzean inolako oztoporik ez izatea, adibidez.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s